In onze praktijk is de heer Ruben Sanavro werkzaam als praktijkondersteuner (POH) GGZ.

Hij is op maandag aanwezig. U kunt in de ochtend (8:00 - 10:00u) bellen voor een afspraak. 

 

De POH GGZ kan het volgende voor u doen:

  • het verhelderen van (psychische) problemen
  • het geven van ondersteuning en/of kortdurende behandeling bij psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek
  • het verlenen van nazorg na een behandeling in de GGZ
  • het geven van overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst bij een GGZ instelling

 

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden, het valt onder uw basisverzekering. Alleen als u niet verschijnt, zonder af te zeggen (minimaal 1 werkdag voor de afspraak), zullen wij kosten bij u in rekening brengen. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.