Wanneer de huisarts bij u Diabetes Mellitus, ofwel suikerziekte, heeft vastgesteld, wordt u verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner.  U dient daarom regelmatig voor controle naar de praktijk te komen om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan uw situatie.

De kans op klachten kunt u verminderen door gezond te eten, regelmatig te bewegen, een normaal lichaamsgewicht en een normale bloeddruk te hebben en niet te roken. De praktijkondersteuner zal deze factoren bij de controles met u doornemen.

Voor het maken en wijzigen van afspraken kunt u elke werkdag in de ochtend contact opnemen met de doktersassistente. Maar u kunt ook een afspraak maken voor een telefonisch consult. Diabetespatiënten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, worden door de praktijkondersteuner thuis bezocht.

 

Driemaandelijkse controle

Voor de driemaandelijkse controle bij de praktijkondersteuner is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Hypoglykemie-verschijnselen (laag bloedsuikergehalte in het bloed) zoals hongergevoel, transpireren, hartkloppingen, trillen of verwardheid.
 • Hyperglykemie-verschijnselen (hoog bloedsuikergehalte in het bloed) zoals veel dorst, veel plassen en moeheid.
 • Uw leefstijl – met het accent op het voedingspatroon en bewegen.
 • Bepalen van het lichaamsgewicht en bloeddruk.
 • Bespreken van de laboratoriumwaarden. Hiervoor moet u ongeveer een week voor de controle bloed laten prikken. Hierbij wordt het HbA1c (gemiddelde bloedsuikerwaarde) en de nuchtere glucosewaarde bepaald.
 • Vervolgen en/of aanpassen van de medicatie met betrekking tot de diabetes, bloeddruk en cholesterol.
 • Beantwoorden van uw vragen.
 • Maken van een vervolgafspraak.

 

Jaarlijkse controle

De jaarlijkse controle is een uitgebreide controle bij de praktijkondersteuner. Naast de punten van de driemaandelijkse controle komen de onderstaande onderwerpen ook aan de orde:

 • Bespreken van de laboratoriumwaarden met betrekking tot het cholesterolgehalte (vetgehalte) en nierfunctie.
 • Uw voeten worden gecontroleerd op risico’s die aanvullend onderzoek of preventieve maatregelen behoeven.
 • 1 x per 2 jaar wordt er een fundusfoto (oogfoto) gemaakt. Deze uitslag wordt met u besproken.
 • Er is aandacht voor complicaties die kunnen optreden bij Diabetes zoals hart- en vaatziekten, zenuwpijnen, slecht genezende wondjes, gebitsproblemen en seksuele problemen.
 • Uw rook- en alcoholgebruik.